Beleid inzake aanname en verwijderen leerlingen SPOZ 07012016 (1)