Ouderrraad (OR)

Het doel van de OR is enerzijds het bevorderen van een goed contact tussen ouders en school. Er wordt informatie uitgewisseld en vragen die ouders aan leden stellen worden besproken. Anderzijds wordt er hulp geboden bij diverse activiteiten zoals Jantje Beton, de Speelgoedbeurs, Sinterklaasviering, Goede doelendag, Kerstviering, Carnaval, de sportdag en overige activiteiten.

De OR bestaat momenteel uit 13 leden. Er zijn verschillende taken en werkgroepen. De zittingsperiode is 5 jaar. Tijdens de jaarvergadering vinden (indien nodig) verkiezingen plaats. Bij de vergaderingen zijn vertegenwoordigers aanwezig van de directie, medezeggenschapsraad, het schoolbestuur en het team.

De samenstelling van de oudervereniging is als volgt:

 

Voorzitter Nicole Broeren
Penningmeester Annemarie de Rooij
Secretaris Petra Jongenelen
Leden DB Melanie Graumans
Overige leden Yvonne Roelands
Vanessa Boomaerts
Sonja Nuiten
Eefje Elst
Annemarie de Rooij
Maartje Donkers
Ine de Jong

Aïssa Hereijgers

Islamitisch aanspreekpunt Assiya Ouasti

 

logo