Ouderrraad (OR)

Het doel van de OR is enerzijds het bevorderen van een goed contact tussen ouders en school. Er wordt informatie uitgewisseld en vragen die ouders aan leden stellen worden besproken.
Anderzijds wordt er hulp geboden bij diverse activiteiten zoals overblijven, sjoel- en darttoernooi sport- en alternatieve dag, vieringen zoals Sint-Nicolaas, Kerstmis, en Carnaval.

De OR bestaat uit 15 leden. Er zijn verschillende taken en werkgroepen. De zittingsperiode is 5 jaar. Tijdens de jaarvergadering vinden indien nodig verkiezingen plaats. Bij de vergaderingen zijn vertegenwoordigers aanwezig van de directie, medezeggenschapsraad, het schoolbestuur en het team.

 

Contactpersoon OR: Linda Boomaerts – linda.boomaerts@home.nl

De samenstelling van de oudervereniging is als volgt:
Voorzitter Linda Boomaerts
Penningmeester Melanie Graumans
Secretaris Saskia van Iersel
Leden bestuur Vivian van Oers
Nicole  Broeren
Leden OV Lindsy Aarts
Saἲda el Idrissi
Vanessa Boomaerts
Cindy Antonissen
Yvonne Roelands
Amber Buytendijk
Sonja Nuiten
Annemarie de Rooij
Eefje Elst
Jannie Rolandus Hagedoorn

logo