Overblijven

Er is ook gelegenheid tot overblijven op de St. Annaschool. Het overblijven valt onder de directe verantwoording van het schoolbestuur. Binnen de Stichting Primair Onderwijs Zundert is er een overblijfreglement waar ons eigen overblijfreglement van afgeleid is. Tevens is er een afsprakenlijst waar de overblijfouders naar handelen. De overblijfcommissie bestaat uit de directeur van de school, Jeanette Mathijssen, Janitta Vergauwen , Kitty Thijssen en Lesley Arnouts (vaste overblijfouders). Zij komen een aantal keren per jaar bij elkaar om alles in goede banen te leiden en zijn tevens aanspreekpunt voor de ouders. Twee keer per jaar komen zij ook bij elkaar met alle andere overblijfkrachten. Iedere dag is er een overblijfkracht aanwezig die een cursus heeft gevolgd met betrekking tot het overblijven. Aan het overblijven zijn kosten verbonden welke staan vermeld in het overblijfreglement.

Overblijfreglement St. Annaschool schooljaar 2015-2016

De gang van zaken tijdens het overblijven:

 • De kinderen die overblijven komen om 12:00 uur naar de hal.
 • De kinderen van de onderbouw gaan in de hal hun boterhammen opeten, de kinderen van de bovenbouw gaan naar het kleuterspeelplein.
 • De bovenbouw kan de tas met meegebrachte lunch aan de kapstok in de hal hangen.
 • Op beide plaatsen is toezicht van 2 overblijfkrachten. De overblijfcoördinator zal controleren of de kinderen die opgegeven zijn ook daadwerkelijk aanwezig zijn.
 • Vervolgens zal de overblijfcoördinator de strippenkaarten waar nodig knippen.
 • Om 12:25 uur wisselen beide groepen: De onderbouw gaat buiten spelen de bovenbouw komt eten.
 • Om 12:45 uur gaat de bovenbouw naar hun eigen schoolplein waar dan toezicht is van een leerkracht, ook de groepen 3 en 4 gaan dan naar hun eigen schoolplein.
 • Bij slecht weer mogen de kinderen uiteraard binnenblijven, dit wordt besloten door de overblijfcoördinator.
 • Buiten kan er gespeeld worden met speciaal voor de overblijvers gekocht materiaal. Van de zandbak wordt alleen gebruik gemaakt als daarvoor toestemming gegeven is door de overblijfmoeder.

 

Gedragsregels tijdens het overblijven:

 • Bij het aan tafel gaan worden de tafels niet verschoven. Is er niet genoeg plaats dan zorgen de overblijfmoeders voor extra plaatsen.
 • Tijdens het eten let iedereen zelf op zijn/haar tafelmanieren:
  • We eten allemaal van een bord.
  • Jassen aan de kapstok en tassen aan de stoel.
  • Er wordt niet met eten gespeeld.
  • We eten met dichte mond.
  • We letten op ons taalgebruik en zijn niet brutaal.
  • Er wordt geen rommel gemaakt.
  • Het gedrag onderling moet prettig en gezellig blijven.
 • Na het eten worden de bekers en de borden netjes op elkaar gestapeld. De trommels, bekers en papiertjes worden in de tas gedaan en we wachten totdat de overblijfmoeder zegt dat we van tafel mogen. Dan worden eerst de tassen aan de kapstok gehangen en kunnen we buiten gaan spelen.

Voor de ouders:

 • Het is de bedoeling dat van kinderen die incidenteel overblijven de naam wordt genoteerd op het bord. Dit kan op verschillende manieren. Als een kind ziek is en het zou overblijven is het de bedoeling dat dit bij de ziekmelding gemeld wordt.
  • Kinderen van de bovenbouw mogen zelf hun naam op het bord zetten.
  • Van kinderen van de onderbouw doet de ouder het (dit kan ook al een dag of meerdere dagen van te voren) of het wordt aan de leerkracht doorgegeven dmv van een briefje met het verzoek of hij/zij het op het bord wil schrijven.
 • Kinderen brengen zelf hun lunchpakket mee, de school zorgt voor thee. Als een kind iets anders wil drinken brengt het dat van thuis mee.
 • Probeer het verpakkingsmateriaal te beperken, dus drinken in een afsluitbare beker en brood in een broodtrommel. Afval (aluminiumfolie, drinkpakjes enz.) wordt in het broodtrommeltje mee terug naar huis gegeven.
 • Advies voor in de trommel: Geef het kind niet meer mee dan dat het op kan en denk aan gezonde dingen zoals fruit en bruine boterhammen. Wij willen graag een school zijn die gezond eten en drinken stimuleert. Daarom keuren wij snoep en koolzuurhoudende dranken zeker af. Dat geven wij mee terug naar huis.
 • We hebben ook gedragsregels tijdens het overblijven. Als een kind zich hier niet aan houdt zal het daar op gewezen worden. Als het gedrag zich blijft herhalen zullen er maatregelen genomen worden zoals een corveedienst of niet buiten spelen. Verbetert het gedrag niet dan zal de directeur hiervan op de hoogte gesteld worden. De ouders worden dan benaderd: schriftelijk, telefonisch of mondeling. Om de ernst van de voorvallen te benadrukken kan er een gele kaart (ernstige waarschuwing) of een rode kaart (het kind is niet meer welkom) bij de brief zitten. In dat geval zullen de ouders een andere oplossing moeten zoeken voor de opvang tussen de middag.
 • Voor het overblijven worden kosten in rekening gebracht:
  • €2,00 voor incidenteel overblijven, waaronder verstaan wordt dat er bij speciale gebeurtenissen de mogelijkheid geboden wordt om over te blijven. Voorbeelden zijn: u moet dringend zorg gaan bieden , een bezoek aan het ziekenhuis, u wordt plotseling opgeroepen om op uw werk te verschijnen, enz. Gezien de grote toestroom van overblijvers willen en kunnen we niet inspelen op een groep overblijvers die er ineens bijkomt. Dat vraagt om meer begeleiding, meer ruimte en meer administratie.
  • het verzoek om een strippenkaart aan te schaffen (bij de directeur of de overblijfcoördinator) zodat het kind zo min mogelijk met contant geld naar school komt. Een strippenkaart is door meerdere kinderen van uw gezin te gebruiken. De overblijfcoördinator is op alle overblijfdagen op school. Strippenkaarten kunnen gekocht worden van 11:45-12:00 uur en van 13:00-13:15 uur.
  • Er zijn strippenkaart voor 5 maal overblijven ( € 10,00 ) en voor 10 maal overblijven ( € 20,00 ).
  • € 180 voor vaste overblijvers, dit dient in 1 termijn voor een heel jaar betaald te worden. ( u ontvangt een nota met de betaaltermijn in oktober)
   Het is € 180,00 per jaar voor 4 keer overblijven per week. Blijft uw kind bijvoorbeeld 1 dag per week over , dan wordt het bedrag voor een heel jaar 160: 4 = € 45,00, enz.

 

BIJLAGE BIJ HET OVERBLIJFREGLEMENT VAN DE SINT ANNASCHOOL

Uit reacties van overblijfcoördinatoren, overblijfmedewerkers ( vrijwilligers ) en leerkrachten blijkt dat er behoefte is om het overblijven transparanter, duidelijker en strenger te reglementeren.

Naast het overblijfreglement is deze bijlage ontstaan, die is besproken met de overblijfmedewerkers, deze bijlage is naar de ouders gestuurd en is op de website geplaatst.

Bijlage bij het overblijfreglement:

Organisatie:

 1. Vaste indeling hal ( ruimte waar het overblijven plaats vindt ).
  De tafels worden zo gerangschikt dat leerlingen uit een bepaalde groep bij elkaar zitten
 2. Er komen 50 stoelen = 50 overblijvers
  Dat houdt in dat we 100 overblijvers kunnen plaatsen, aangezien we in 2 shifts eten.
 3. Geen snoep meer. Brengen kinderen snoep mee, dan gaat dat terug in de trommel en geven we mee terug naar huis.
 4. We gaan wel akkoord met boterhammen, eigen drinken zoals thee en soep
 5. Kinderen eten van een bord en drinken uit een beker/kopje.

WEL                                                   NIET

Eierkoek                                            snoep
krentenbol                                        koolzuurhoudende drank
peperkoek
liga
sultana
drink yoghurt
roosvicee
melk ( mag in de koelkast gezet worden )
fruitsap
tomaat/komkommer
fruit
soep
thee ( zonder suiker )

Dit beleid sluit aan op beleid t.a.v. trakteren en deelname aan projecten gezond gedrag.

We hebben tevens de afspraken aangaande het gedrag van de overblijvers aangescherpt.
Alle overblijfmedewerkers en leden van het team van school zien toe op het gedrag. Netjes, beleefd, geen geschreeuw, respect voor elkaar. Algemeen geaccepteerde maatschappelijke normen. Maar daarnaast ook aandacht voor pestgedrag.
Of de overblijfcoördinatoren of de directie van de school gaan meteen aan de slag als de overblijvers zich niet houden aan deze afspraken.

Worden deze afspraken geschonden, dan is er een 5-stappen-plan om sancties op te leggen.

 1. Waarschuwing -> geef aan waar het om gaat en noteer die stap
 2. Waarschuwing -> gesprek met Jeanette en/of directeur van de school en noteer die stap
 3. Waarschuwing met gele kaart. Dat betekent “LET OP” + brief naar ouders dat stap 4 en 5 dichtbij zijn als gedrag niet verbetert. Noteer de stap.
 4. Rode kaart nummer 1. De rest van de betreffende week en de hele week daaropvolgend mag de bewuste overblijver niet deelnemen aan het overblijven op school. Er gaat een brief naar de ouders. Noteer de stap.
 5. Rode kaart nummer 2. De rest van het schooljaar wordt de toegang tot /deelname aan het overblijven ontzegd. Er gaat een brief naar de ouders. Noteer de stap.

Deze bijlage is opgesteld door overblijfcoördinator Jeanette Mathijssen en directeur Jan-Hein van Bladel

Zundert, mei 2016.

logo